Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk
Środkowa 186
34-405 Białka Tatrzańska

Gmina: Bukowina Tatrzańska

Powiat: tatrzański

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 18 265 41 24

faks: 18 265 41 24

e-mail: fun...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000259613

REGON: 12028852500000

NIP: 736-16-44-691

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000259613. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja im. Matki Małgorzaty Szewczyk

Celem Fundacji jest mieszcząca się w sferze zadań publicznych działalność w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
2) ochrony i promocji zdrowia,
3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
6) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób,
7) działalności charytatywnej,
8) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9) promocji i organizacji wolontariatu.

Prowadzone działania
„RADOŚĆ CZŁOWIEKA Z POSIADANIA DOMU JEST NAJPIĘKNIEJSZA NA ZIEMI.”

Program ma na celu wspomagać rozwój i poczucie bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej oraz wsparcie osób potrzebujących. Cel realizowany będzie przez:
-pomoc w urządzaniu pomieszczeń ogólnodostępnych,
-zagospodarowanie terenu,
-podjęcie działań w celu promocji Domu,
-zakup drobnego sprzętu do pokoi chłopców,
-wspieranie osób i instytucji będących w potrzebie.

„LUBIMY PODRÓŻOWAĆ PO ŚWIECIE, ABY ODKRYWAĆ PIĘKNO”.

Program realizowany będzie z Mieszkańcami i dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ten ma celu
-uwrażliwienie na piękno przyrody i jej ochronę,
-odkrywanie dobrodziejstw środowiska naturalnego.

Program będzie realizowany poprzez:
-organizowanie pieszych wycieczek, wyjazdów i zajęć w plenerze.


„ŻADEN CZŁOWIEK NIE JEST AŻ TAK UBOGI ŻEBY NIE MIAŁ CZYM OBDAROWAĆ”.

Program realizowany będzie z udziałem Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Program ma na celu:
-odkrycie i wzmocnienie wartości oraz ukrytych możliwości osoby niepełnosprawnej,
-rozwój poczucia estetyki i piękna i możliwość wyrażenia siebie i swoich odczuć,
-wspieranie potrzeby dzielenia się z innymi i wyrażania wdzięczności.
Program zostanie zrealizowany poprzez:
-wystawę prac osób niepełnosprawnych,
-pomoc w wykonaniu drobnych pamiątek,
-konkursy plastyczne,
-konkurs tańca i śpiewu,
-współorganizowanie przedstawień teatralnych,
-organizowanie i dofinansowanie wyjazdów na wystawy i programy artystyczne.
„SZCZĘŚCIE ZNAJDUJE SIĘ W WIELU MIEJSCACH”.

Program ma na celu zintegrowanie osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i środowiska z osobami niepełnosprawnymi.
Realizowany będzie przez pomoc w uspołecznieniu i organizacji wolnego czasu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej poprzez :
-dofinansowanie wyjazdów i innych spotkań,
-przeprowadzenie kursu „Jestem Gospodarzem”, „Wiem co wypada” i „Umiem pomóc”.

„W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Program ma na celu poprawę kondycji fizycznej Wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.
Realizowany będzie przez:
-organizowanie i dofinansowanie zawodów sportowych i konkursów sprawnościowych,
-angażowanie mieszkańców do wspólnej pracy w zagospodarowanie boiska sportowego, które będzie bazą sportową, rekreacyjną i wypoczynkową dla Mieszkańców Domu Pomocy Niepełnosprawnych Intelektualnie w Białce Tatrzańskiej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Dawida Janina Lechowicz
prezes

Łukasza Iwona Wojtyłko
członek zarządu

Rafaela Izabela Pierzchała
członek zarządu

Teofana Bernarda Ożóg
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy