Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Victoria" dla Osób z Chorobą Nowotworową
Radomska 10 lok. A
78-100 Kołobrzeg

Gmina: Kołobrzeg

Powiat: kołobrzeski

Województwo: zachodniopomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 94 355 16 14

faks: 94 355 16 14

e-mail: joa...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000267934

REGON: 32029865800000

NIP: 671-17-42-986

Rok powstania: 2006

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000267934. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Victoria" dla Osób z Chorobą Nowotworową

Celem Stowarzyszenia jest:
1.Niesienie pomocy osobom dotkniętym chorobą nowotworową, ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.
2.Integrowanie osób objętych onkologiczną opieką zdrowotną oraz ich rodzin.
3.Działanie na rzecz udostępnienia osobom z chorobą nowotworową wielostronnej dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
4.Kształtowanie właściwych postaw społecznych, zrozumienia, życzliwości i tolerancji wobec osób dotkniętych chorobą nowotworową i niepełnosprawnych.
5.Wspieranie grup samopomocy i innych inicjatyw społecznych w zakresie ochrony zdrowia.
6.Wspomaganie różnorodnych form pomocy społecznej osobom dotkniętych chorobą nowotworową i osobom niepełnosprawnym.
7.Udzielanie pomocy materialnej osobom fizycznym znajdującym się w trudnej sytuacji bez wzglądu na wyznanie i światopogląd.
8.Organizowanie i prowadzenie hospicjów paliatywnych.
9.Promocja i organizowanie wolontariatu.
10.Promowanie ochrony zdrowia osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz zapobiegania chorobą nowotworowym.
11.Działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego przez integrowanie podejmowanych działań przez zakłady onkologicznej opieki zdrowotnej, organy pomocy społecznej, stowarzyszenia i związki wyznaniowe.
12.Niesienie pomocy i opieki ludziom chorym, samotnym, bezdomnym, w podeszłym wieku.
13.Opieka nad osobami bezdomnymi i niezaradnymi życiowo.
14.Udzielanie pomocy osobom pozostającym bez pracy.
15.Organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dotkniętych patologiami alkoholizmu i narkomanii.
16.Przyznawanie stypendiów i nagród dla dzieci o wybitnych uzdolnieniach.
17.Przyznawanie dotacji osobom fizycznym i prawnym na działalność zgodną ze statutem Stowarzyszenia.
18.Prowadzenie działalności oświatowej, aktywizowanie zawodowe osób i rodzin ubogich, niezaradnych życiowo.
19.Utworzenie i prowadzenie ośrodków opiekuńczych dla dzieci ubogich i samotnych.
20.Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 25

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy