Siedziba

Adres rejestrowy:

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
Balonowa 17 lok. 3
02-635 Warszawa
dzielnica: Mokotów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 22 843 53 99

faks: 22 843 53 99

e-mail:

korespondencja: Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi, Domaniewska 35A/41, 02-672 Warszawa

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000171834

REGON: 01626331300000

NIP: 526-24-17-123

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2009 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000171834. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi

Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi to organizacja pozarządowa, OPP.

Działamy na rzecz promocji idei honorowego krwiodawstwa, transplantologii i zdrowego stylu życia.
Twórcami fundacji oraz kampanii Krewniacy są Katarzyna i Marcin Velinov.
Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać.
Dlatego KREWNIAK to nie tylko honorowy dawca krwi, to również każdy, kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest ludzkie życie. To każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i działania naszej fundacji.
Poprzez przekazanie w atrakcyjny sposób właściwej wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie dążymy do stworzenia stabilnego systemu krwiodawstwa, ponieważ stały poziom oddawanej krwi, to bezpieczeństwo nas wszystkich.
Krew jest niezastąpionym lekiem, który tylko człowiek może przekazać innemu człowiekowi.

Prowadzimy programy i projekty promocyjno-edukacyjne mające na celu:
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb systemu krwiodawstwa,
- propagowanie idei oddawania krwi
- integrowanie honorowych dawców krwi
- integrowanie osób niemogących oddawać krwi wokół działań promocyjnych HK
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie idei transplantologii
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dawstwa szpiku kostnego
- zwiększenie świadomości społecznej i zachęcanie społeczeństwa do zdrowego stylu życia.

Członkowie Zarządu Fundacji od początku jej istnienia pracują społecznie - nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w zarządzie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- krwiodawstwo

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy