Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu
Kolegiacka 16
22-400 Zamość

Gmina: Zamość

Powiat: Zamość

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 84 639 28 63

faks: 84 627 37 75

e-mail: bi...@wolontariatzamosc.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, Wyszyńskiego 28A, 22-400 Zamość

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000142736

REGON: 95116683300000

NIP: 922-26-15-250

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu

Misja
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Zwiększenie aktywności społecznej obywateli i umożliwienie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
2. Promowanie wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontarystycznej.
3. Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i osób prywatnych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez Stowarzyszenie i wolontariuszy.
4. Organizowanie i wspieranie różnorodnych form działalności na rzecz młodzieży.
5. Organizowanie i wspieranie działań zapobiegających zjawiskom wykluczenia społecznego.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:
1. Prowadzenie pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
2. Organizację i prowadzenie szkoleń przygotowujących wolontariuszy i instytucje do wzajemnej współpracy.
3. Przygotowywanie i prowadzenie spotkań o charakterze formacyjnym dla wolontariuszy.
4. Organizowanie seminariów, spotkań i uroczystości dotyczących wolontariatu.
5. Gromadzenie materiałów i prowadzenie biblioteki o tematyce wolontarystycznej.
6. Przygotowywanie i dystrybucja publikacji z zakresu wolontariatu oraz problemów młodzieży i grup marginalizowanych.
7. Prowadzenie szkoleń dotyczących aktywizacji młodzieży oraz problemów związanych z wykluczeniem społecznym.

Prowadzone działania
1. Prowadzenie Biura, w tym biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy.
2. Prowadzenie szkoleń podstawowych i specjalistycznych dla wolontariuszy.
3. Prowadzenie szkoleń dla korzystających z zakresu praktycznego wykorzystania zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Prowadzenie szkoleń dla organizatorów i koordynatorów wolontariatu w środowisku lokalnym.
5. Szkolenia i doradztwo dal organizacji pozarządowych w zakresie: tworzenia i zarządzania organizacją oraz pozyskiwania funduszy na działalność statutową.
6. Realizacja stałych programów oraz projektów w ramach pozyskanych funduszy.
7. Akcje promujące wolontariat w lokalnych mediach.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- zakładanie fundacji, stowarzyszenia
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- księgowość, zarządzanie finansami
- dostarczanie informacji o źródłach finansowania
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych
- wsparcie specjalistyczne

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 23

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy