Siedziba

Adres rejestrowy:

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu
Sądowa 1
50-046 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 71 370 43 26

faks:

e-mail: bi...@zpp.wroclaw.pl, w...@zpp.wroclaw.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000066544

REGON: 93271752900000

NIP: 897-16-67-076

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Zrzeszenie Prawników Polskich Oddział we Wrocławiu

Celem Zrzeszenia jest:
1. obrona praw, godności i interesów jednostki,
2. kontynuowanie i upowszechnianie humanistycznych tradycji prawnictwa polskiego,
3. wyrażania poglądów stanowiska w kwestiach stanowienia prawa i praworządności,
4. doskonalenie wiedzy prawniczej i kwalifikacji zawodowych członków Zrzeszenia, oraz innych osób stosujących prawo,
5. rozwijanie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa,
6. upowszechnianie i ochrona obowiązujących w państwie prawa zasad porządku i bezpieczeństwa publicznego, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
7. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8. działalność wspomagająca szkoleniowo, informacyjnie i doradczo organizacje pozarządowe i inne przedmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
9. organizowanie i prowadzenie działań w zakresie udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i nieporadnym.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 200

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy