Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej "Zachariasz"
Księdza Jana Michalika 2a
32-087 Zielonki

Gmina: Zielonki

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 12 419 40 33

faks: 12 419 40 33

e-mail:

korespondencja: Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej "Zachariasz", Wola Zachariaszowska 115, 32-087 Zielonki

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000037645

REGON: 35634534100000

NIP: 944-20-40-656

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej "Zachariasz"

Misja
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację i samopomoc. Naszą misją jest promocja relacji ludzi zdrowych z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi patologiami społecznymi. Pragniemy budowac partnerskie związki pomiędzy różnymi uczestnikami wspólnego życia. Zmianę w postawach społeczeństwa wobec niepełnej sprawności, fizycznej lub umysłowej, jak i tej uwarunkowanej tzw. "niezaradnością życiową", uważamy za zasadniczy warunek powodzenia dziejących się na naszych oczach przemian. Dążymy do zagwarantowania osobom i ich rodzinom profesjonalnej pomocy z zakresu szeroko pojętej rehabilitacji, która wykorzystyjąc wszystkie szanse rozwojowe osoby potrzebującej, zwiększy możliwośc jej niezależnego i samodzielnego życia. Wypełnione luki pomiędzy możliwościami jednostek a wymaganiami życia społecznego jest zależne w znacznym stopniu od działań samych zainteresowanych oraz ich rodzin oraz przyjaciół.

Prowadzone działania
Działamy na zasadzie projektów realizowanych przez poszczególnych członków stowarzyszenia. Są to między innymi: "Środowiskowy Dom szansą na normalnośc" (24 podopiecznych z problemami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy), coroczna Integracyjna Impreza Sportowo-Artystyczna "ZACHARIASZADA" (ok. 500 uczestników z ok. 30 ośrodków z terenu województwa małopolskiego - współpraca z GOPS, CKPiR oraz OSPiSŚDS), Osada neandertalska - ośrodek edukacyjny (młodzież szkolna, 12 grup po 25 dzieci, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki - Profilaktyka Uzależnień Tomasz Gubała)

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 15

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy