Siedziba

Adres rejestrowy:

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach
Jagielońska 21
44-100 Gliwice

Gmina: Gliwice

Powiat: Gliwice

Województwo: śląskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 32 270 04 85

faks: 32 231 19 56

e-mail: ps...@pspgl.pl, ps...@op.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000011977

REGON: 27747598400000

NIP: 969-12-65-963

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach

Celem działalności Stowarzyszenia jest wielostronne propagowanie pszczelarstwa jako czynnika sprzyjającego ochronie środowiska naturalnego, reprezentowanie interesów pszczelarzy, ochrona ich godności i dobrego imienia, upowszechnianie wiedzy na temat znajomości gospodarki pasiecznej i etyki pszczelarskiej.

Realizacja celów odbywa się poprzez:
1. Szerzenie nowoczesnej wiedzy pszczelarskiej poprzez organizowanie szkoleń i kursów podwyższających kwalifikacje, odczytów, pogadanek, rozpowszechnianie literatury pszczelarskiej i czasopism.
2. Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia w środki do hodowli pszczół, lekarstwa dla pszczół, sprzęt pszczelarski.
3. W zakresie zdrowotności pasiek inicjowanie działań profilaktycznych i leczniczych w porozumieniu ze służbą weterynaryjną.
4. Promowanie roli pszczół jako czynnika plonotwórczego i ochronnego dla środowiska naturalnego.
5. Promowanie produktów pszczelich w profilaktyce i leczeniu.
6. Podejmowanie wszystkich przedsięwzięć w ramach działalności statutowej służących rozwojowi pszczelarstwa i ochronie ginącego gatunku owadów, szczególnie pszczoły miodnej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 53

Zarząd

Józef Piasecki
prezes

Paweł Kowalczyk
wiceprezes

Ryszard Brzeziński Grondalczyk
członek zarządu

Andrzej Rajca
skarbnik

Roman Ogaza
sekretarz

Damian Blaut
członek

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy