Siedziba

Adres rejestrowy:

Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej
Nowiny 2b
80-020 Gdańsk

Gmina: Gdańsk

Powiat: Gdańsk

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 509 632 992

faks:

e-mail: sza...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000291230

REGON: 19304304000000

NIP: 583-30-01-144

Rok powstania: 2007

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej

Celem Centrum Kultury jest:
1. działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup etnicznych
2. ochrona i piecza nad zachowaniem świadomości etnicznej polskich Tatarów
3. integracja ludności pochodzenia tatarskiego
4. pogłębianie wiedzy o własnej tradycji i historii
5. obrona i popierania interesów społecznych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków
6. Prowadzenie Medresy (Szkoła Koraniczna).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- sztuki wizualne, wzornictwo
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wypadków losowych
- porządek, bezpieczeństwo publiczne
- obronność państwa

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- porady prawne, pomoc prawna
- współpraca z administracją
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 300

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy