Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Ruch Narodowo Ludowy"
Morgowa 19a
91-231 Łódź

Gmina: Łódź

Powiat: Łódź

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 42 655 82 72

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000213696

REGON: 10001325800000

NIP:

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Ruch Narodowo Ludowy"

Podstawowymi zadaniami "RNL" są: 1. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalnych, kulturalnych i gospodarczych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Ochrona praw obywatelskich. 3. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stworzenia przejrzystego systemu prawnego i podatkowego. 4. Kształtowanie etyki zawodowej. 5. Współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno gospodarczych dotyczących wsi polskiej. 6. Obrona miejsc pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Kontrolowanie i przestrzeganie przepisów zabezpieczających interesy pracownicze, emerytów, rencistów, bezrobotnych i ich rodzin. 8. Inicjowanie i organizowanie samopomocy wśród bezrobotnych i bezdomnych. 9. Organizowanie i kierowanie akcjami przeciwko przestępczości, naruszeniom prawa, naruszeniom interesów pracowniczych, przemocy w rodzinie, itp. 10. Współuczestniczenie w tworzeniu i promocji polskich firm i produktów polskich na rynkach światowych. 11. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych "RNL".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy