Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"
Podgórna 3
89-500 Tuchola

Gmina: Tuchola

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 52 564 25 04

faks: 52 564 25 00

e-mail:

korespondencja: Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich", Plac Zamkowy 1/201, 89-500 Tuchola

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000082729

REGON: 09299158800000

NIP: 561-14-61-460

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Towarzystwo Rozwoju Regionalnego "Promocja Borów Tucholskich"

Misja
Celem działalności Towarzystwa jest wszechstronne działanie dla:
- podnoszenia na wyższy poziom warunków życia, pracy i wykształcenia mieszkańców regionu;
- lepszego funkcjonowania podmiotów publicznych, pozarządowych i gospodarczych;
- kultywowania i rozwoju kultury regionu;
- zachowania tożsamości i dziedzictwa regionalnego;
- zachowania naturalnych walorów przyrodniczych;
- wspierania przedsięwzięć dla ochrony otaczającego środowiska i jego zasobów.

Prowadzone działania
Organizacja uruchomiła Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Tucholi, w ramach którego odbywają się szkolenia i kursy z zakresu przedsiębiorczości, aktywizacja bezrobotnych, pomoc rolnikom. Prowadzone kursy oferują bezpłatną pomoc w zakresie zakładania własnej firmy, rachunkowości, księgowości.
Ponadto organizacja założyła Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pomoc w samozatrudnieniu

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

sprzedaż materiałów promocyjnych zawierających informacje o powiecie tucholskim

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Członkami Towarzystwa jest siedem jednostek Samorządu Terytorialnego: gmina Tuchola, gmina Cekcyn, gmina Gostycyn, gmina Kęsowo, gmina Lubiewo, gmina Śliwice, powiat Tucholski.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy