Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Carpe Diem" w Radzyniu Podlaskim w likwidacji
Osiedle Bulwary 12
21-300 Radzyń Podlaski

Gmina: Radzyń Podlaski

Powiat: radzyński

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 83 352 80 29

faks: 83 352 80 29

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka w stanie likwidacji)

KRS: 0000023994

REGON: 03028821300000

NIP: 538-16-36-765

Rok powstania: 1999

Wizytówka

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Carpe Diem" w Radzyniu Podlaskim w likwidacji

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Organizacja pozyskuje środki finansowe na organizowanie czasu wolnego organizując wycieczki, imprezy okolicznościowe, spotkania kulturalne dla swoich podopiecznych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 20

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy