Siedziba

Adres rejestrowy:

Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT z siedzibą w Puławach
Wróblewskiego 21
24-100 Puławy

Gmina: Puławy

Powiat: puławski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 886 66 11

faks: 81 886 66 11

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000176725

REGON: 43267712000000

NIP: 716-26-17-705

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT z siedzibą w Puławach

Prowadzone działania
Celem Fundacji jest rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych narządu ruchu, a w szczególności po urazach rdzenia kręgowego. Cele realizujemy poprzez organizację imprez sportowych i cyklicznych zajęć integracyjnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy