Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"
Ozorkowska 3
95-045 Parzęczew

Gmina: Parzęczew

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 42 299 79 09, 42 235 33 96, 42 235 33 97

faks:

e-mail: fun...@parzeczew.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000247481

REGON: 10013438700000

NIP: 732-20-40-776

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM"

Misja
Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:
1) opracowanie i realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW) w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", dla obszaru gmin: Gminy Dalików, Gminy Łęczyca, Gminy Parzęczew, Gminy Wartkowice, Gminy Zgierz,
2) wspieranie działań na rzecz realizacji ZSROW dla obszaru, o którym mowa w pkt 1,
3) promocja obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1,
5) upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt 1.

Prowadzone działania
Z powodu krótkiego okresu działania (wpis do KRS fundacja uzyskała 23.12.2005r.) Fundacja nie rozpoczęła jeszcze działań służących osobom i organizacjom, na rzecz których Fundacja ma działać. W czerwcu 2006r. Fundacja złożyła wniosek w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+ pn."Obszar działania Fundacji "PRYM" - turystyczna oaza w regionie łódzkim". Fundacja "PRYM" ma działać przede wszystkim na rzecz rozwoju obszarów wiejskich objetych zakresem jej działania, a zatem jej działania są skierowane przede wszystkim do społeczności lokalnych zamieszkujących tereny gmin tworzących Fundację. Fundacja stworzyła Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich, w której zostały wyznaczone dwa cele działania:
Cel I. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o uwarunkowania przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe.
Cel II. Zrównoważony rozwój na terenie LGD.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy