Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Ada"
Plac Opatrzności Bożej 20
43-300 Bielsko-Biała

Gmina: Bielsko-Biała

Powiat: Bielsko-Biała

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 33 815 96 03

faks:

e-mail: sto...@gmail.com kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000034605

REGON: 07041040400000

NIP: 937-21-20-231

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000034605. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Ada"

Misja
Misją Stowarzyszenia jest stworzenie dziecku niepełnosprawnemu takich warunków rozwoju psychofizycznego i intelektualnego, które pozwolą na osiągnięcie w życiu dorosłym optymalnego poziomu niezależności społecznej.
Prowadzimy działalność humanitarną, uwrażliwiamy społeczeństwo na potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Potrzeby dziecka niepełnosprawnego rozpatrujemy w kontekście potrzeb całej rodziny.
Współdziałamy z organami administracji państwowej, samorządowej oraz organizacjami o podobnym profilu działania.

Prowadzone działania
1. Organizowanie różnych form wypoczynku letniego połączonego z rehabilitacją: turnusów rehabilitacyjnych, integracyjnych obozów sportowych, integracyjnych obozów artystycznych.
2. Prowadzenie szkółki pływania metodą Halliwick.
3. Cyklicznie realizowany program "Poznać, zrozumieć, zaakceptować - czyli praca nad budowaniem więzi". Jest to program szkoleń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy.
4. Organizowanie wycieczek i uroczystości okolicznościowych w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.
5. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą wolontariuszy.
6. Organizowanie grup wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych.
7. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawno-obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
8. Pomoc w pozyskiwaniu środków na leczenie i rehabilitację.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja
- prawa konsumentów

Odbiorcy działań

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Transport specjalny. Turnusy rehabilitacyjne. Obozy integracyjne.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 140

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy