Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych "Symsar"
Astronomów 37 lok. 8
11-100 Lidzbark Warmiński

Gmina: Lidzbark Warmiński

Powiat: lidzbarski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 89 767 56 23

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000143750

REGON: 17098617600000

NIP: 743-18-11-089

Rok powstania: 2002

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Właścicieli Domków Letniskowych "Symsar"

1. Doprowadzenie do podziału terenu ośrodka i odsprzedania poszczególnych działek dotychczasowym dzierżawcom. 2. Przejęcie administrowania nad funkcjonowaniem ośrodka, co w konsekwencji powinno wyrazić się: 2. 1. Wytyczeniem dróg dojazdowych do poszczególnych posesji, 2. 2. Budową kolektora kanalizacyjnego z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni, 2. 3. Budową wytyczonych dróg i naprawą istniejących, 2. 4. Budową molo w linii brzegowej jeziora, 2. 5. Zapewnieniem bezpieczeństwa wypoczywającym. 3. Reprezentowanie i obrona interesów właścicieli domków letniskowych położonych na terenie ośrodka. 4. Promocja i popieranie działań zmierzających do rozwoju ośrodka.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy