Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Krakowski Klub Dialogu Bernarda Offena
Pastelowa 13
30-386 Kraków

Gmina: Kraków

Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: akt...@tlen.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000110282

REGON: 35630087000000

NIP: 676-22-04-388

Rok powstania: 2001

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Krakowski Klub Dialogu Bernarda Offena

Stowarzyszenie powstało sześć lat temu, kiedy Polacy i Żydzi stali się gotowi, by ze sobą rozmawiać i potrzeba ta stawała się coraz pilniejsza. Po tragedii WTC uświadomiliśmy sobie również potrzebę prowadzenia dialogu z muzułmanami, których opinia publiczna oskarżała o rzekomą wrodzoną agresję i chęć niszczenia rodzaju ludzkiego. Wiedząc, jak wiele złego mogą uczynić fałszywe uprzedzenia postanowiliśmy poszerzyć naszą działalność o dialog międzyreligijny, wiedząc jednak, że będzie to przedsięwzięcie trudne. Dlatego też spotykamy się z młodymi Żydami z Ameryki i Izraela, by odpowiedzieć na ich pytania dotyczące stosunku Polaków do Żydów, żeby pokazać, że Polacy nie są antysemitami. Spotkania te, choć niełatwe i pokazujące, jak wiele jest miedzy nami zadawnionych żali i pretensji, owocują przyjaźniami i umożliwiają wzajemne zrozumienie. Organizujemy również spotkania z przedstawicielami świata islamu, żeby pokazać naszym rodakom, iż islam nie jest religią groźna czy niebezpieczną, że jego przebogata kultura jest kompatybilna z kulturą europejską i staje się jej częścią. Z roku na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie naszą działalnością ze strony chrześcijan, żydów, muzułmanów, agnostyków i ateistów, czyli wszystkich tych, którzy pragną się czegoś więcej dowiedzieć o otaczającym nas, coraz bardziej złożonym, świecie. Oznacza to, że jest w nas potrzeba dialogu, która jest też potrzeba poznania - owo poznanie racji drugiej strony chcemy nieustająco ułatwiać.

Prowadzone działania:
Polsko-niemiecki projekt historyczny realizowany na zaproszenie Fundacji Internationaler Bund z Solingen przy współpracy z oddziałem krakowskim Fundacji IB oraz Stowarzyszeniem ”U Siemachy”. Projekt o roboczej nazwie ”Siedem lewych butów” ma na celu zapoznanie młodzieży polskiej i niemieckiej z historią II wojny światowej w jej rodzinnych miastach - Solingen i Krakowie. Działania polegają m.in. na poszukiwaniu materiałów archiwalnych (dokumentów, fotografii) dotyczących danego okresu, realizacji wywiadów ze świadkami historii.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 35

Zarząd

Anna Trojanowska
Sekretarz

Łukasz Wilkosz
Wiceprezes

Aleksandra Łojek-Magdziarz
p-o Prezesa

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy