Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Prosta
Prosta 35
21-500 Biała Podlaska

Gmina: Biała Podlaska

Powiat: Biała Podlaska

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 83 343 25 04 wew. 319, 83 343 25 04 wew. 335

faks: 83 343 28 73

e-mail: wtz...@o2.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000243132

REGON: 06008863700000

NIP: 537-23-96-965

Rok powstania: 2005

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Prosta

Celem Stowarzyszenia PROSTA jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, a w szczególności:
- ochrona praw, godności i interesów tych osób
- aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
- działanie na rzecz prawidłowego funkcjonowania tych osób w społeczeństwie.

Stowarzyszenie PROSTA rozpoczęło swoją działalność w 2006 r. (rejestracja 12.10.2005).
Wśród sposobów realizacji celów statutowych ma:
- tworzenie i prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej (np. WTZ, ZAZ, poradnia rehab., ośrodek rehab.-wypocz. itp.)
- organizacja turnusów rehab.
- poradnictwo prawne i medyczne
- organizacja szkoleń, konferencji, wystaw, kiermaszy
- organizacja okolicznościowych imprez sportowych i rekreacyjnych
- propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej itd.

Członkami Stowarzyszenia są głównie rodzice osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ, kadra Warsztatu oraz pracownicy S.I. ELREMET, dlatego działania organizacji skupiają się wokół osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ przy Spółdzielni ELREMET.

Sztandarową inicjatywą Stowarzyszenia jest coroczna integracyjna "Majówka wśród przyjaciół", w której biorą udział osoby niepełnosprawne z kilkunastu placówek działających na ich rzecz z terenu Białej Podlaskiej i ościennych powiatów.

Środki na działalność organizacja pozyskuje biorąc udział w konkursach organizowanych przez samorządy, PFRON i in. oraz ze składek członkowskich.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 30

Zarząd

Teresa Darecka
sekretarz

Alicja Romaniuk
członek zarządu

Krystyna Kurowska
z-ca prezesa

Ewa Kurkowska
prezes zarządu

Jolanta Romańczuk
skarbnik

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy