Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Demos
Lipowa 10
33-240 Odporyszów

Gmina: Żabno

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 12 632 11 88

faks: 12 425 07 55

e-mail: bi...@demos.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000121390

REGON: 85262924400000

NIP: 993-03-03-923

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Demos

Misja
- tworzenie bazy wypoczynkowo - rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych (w szczególności ze Stowarzyszenia "U Siemachy")
- fundowanie stypendiów dla młodzieży ubogiej pragnącej kontynuować naukę po maturze
- wspieranie placówek opiekuńczo - wychowawczych
- szkolenie i aktywizacja liderów młodzieżowych

Prowadzone działania
1. Finansowe i organizacyjne wspieranie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ścisła współpraca w tym zakresie ze Stowarzyszeniem "U Siemachy" i prowadzonymi przez nie placówkami.
2. Utrzymywanie obiektów służących realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych nastawionych na podopiecznych placówek dla dzieci i młodzieży. Fundacja utrzymuje i rozwija bazę szkoleniowo - wypoczynkową w Odporyszowie i Zubrzycy Dln.
3. Udzielanie stypendiów młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, która pragnie zdobywać wykształcenie i doskonalić swoje umiejętności zawodowe. Warunkiem otrzymania stypendium jest ścisły i długoterminowy związek z zarejestrowaną i legalnie działającą placówką opiekuńczo - wychowawczą.
4. Organizowanie Małopolskich Forów Liderów Młodzieżowych. Dwa razy w roku we współpracy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim i Stowarzyszeniem "U Siemachy" organizowane jest spotkanie młodych liderów z Małopolski o charakterze szkoleniowo - integracyjnym.
5. Tworzenie nowoczesnych narzędzi służących popularyzacji wiedzy o wychowaniu. Dotychczas współdziałając z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Miasta Krakowa, Stowarzyszeniem "U Siemachy" i firmą Digital Bonus przygotowano dwie prezentacje poświęcone problemom kultury masowej i uzależnień: "Dorastanie" i "Trzy Żywioły".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RATOWNICTWO, BEZPIECZEŃSTWO
- porządek, bezpieczeństwo publiczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy