Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17
43-360 Bystra

Gmina: Wilkowice

Powiat: bielski

Województwo: śląskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek stary, z wąskimi klatkami schodowymi, wysokie schody, brak podjazdów.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 33 817 14 68

faks: 33 817 14 06

e-mail: bi...@pracownia.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000120960

REGON: 07002824800000

NIP: 547-15-17-679

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000120960. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Naszą misją nieustannie od ponad ćwierć wieku jest ochrona dzikiej przyrody. Według nas przyroda jest wartością, którą należy zachować dla niej samej, ale także dla przyszłych pokoleń.
Priorytetowe dla nas są - zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych, przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo ludzi i przyrody.
Sednem naszej pracy jest prowadzenie kampanii dla ochrony miejsc cennych przyrodniczo, edukowanie i informowanie społeczeństwa o problemach środowiska oraz zachęcanie do podejmowania działań dla jego ochrony.
W ciągu ostatnich lat jesteśmy świadkami coraz mocniejszej presji biznesu na przyrodę. Staramy się przeciwdziałać tym tendencjom. Ważna jest praca dla zachowania procesów zachodzących w naturze, możliwość swobodnej migracji zwierząt i ochrona dzikich kompleksów przyrodniczych, a także dobra kondycja człowieka, która w dużej mierze zależy od stanu środowiska.
Nieustającą inspiracją w naszej pracy jest osoba Profesora Władysława Szafera, ojca i organizatora polskiego ruchu ochrony przyrody. W czasach jakże odmiennych niż nasze, prof. Szafer niezłomnie stał na straży przyrody. Staramy się za Nim podążać.

Prowadzone działania:
Pracownia skupia się na działaniach dla ochrony drapieżników, korytarzy ekologicznych (rozwiązywania problemów powstających na linii przyroda - drogi), Puszczy Białowieskiej, Beskidu Małego, popularyzuje kampanię „Rykowisko dla jeleni, nie dla myśliwych”, prowadzi edukację ekologiczną, wydaje publikacje książkowe i Miesięcznik Dzikie Życie.

Stowarzyszenie wielokrotnie zdobywało prestiżowe nagrody za swoją działalność, dysponuje ośrodkiem położonym w Bystrej koło Bielska-Białej, który służy jako Stacja Edukacji Ekologicznej.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 80

Zarząd

Sylwia Szczutkowska
skarbnik

Rafał Kurek
sekretarz

Grzegorz Bożek
wiceprezes

Radosław Ślusarczyk
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy