Siedziba

Adres rejestrowy:

Sądeckie Centrum Wolontariatu (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie SURSUM CORDA)
Lwowska 11
33-300 Nowy Sącz

Gmina: Nowy Sącz

Powiat: Nowy Sącz

Województwo: małopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. kilkanaście schodów, zawsze możemy jednak zejść na dół...

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 18 441 19 94

faks: 18 441 19 94

e-mail: wol...@sc.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki:

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania: 2002

Wizytówka

Sądeckie Centrum Wolontariatu (jednostka prowadząca: Stowarzyszenie SURSUM CORDA)

Sądeckie Centrum Wolontariatu oraz prowadzona sieć Klubów Wolontariatu skupia corocznie kilkuset wolontariuszy. Mają oni możliwość korzystania ze szkoleń, wsparcia specjalistów, seminariów i obozów. Wolontariusze pracują na rzecz Stowarzyszenia SURSUM CORDA, w Programie Starszy Brat Starsza Siostra oraz są delegowani do pracy w kilkudziesięciu instytucjach pomocowych w regionie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy