Siedziba

Adres rejestrowy:

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
Benedyktyńska 5
37-500 Jarosław

Gmina: Jarosław

Powiat: jarosławski

Województwo: podkarpackie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Winda, dostosowane wc, wjazd wózkiem bez progów.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 16 621 52 24

faks: 16 621 52 24

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: organizacja powstała na mocy umowy państwo - kościół

KRS: 0000247764

REGON: 65014844600000

NIP: 792-10-75-077

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000247764. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

Misja:
Uczynić Jarosławskie Opactwo miejscem spotkań z Bogiem i ze sobą.

Zasięg i cel działalności:
Osoby przybywające do Ośrodka przybywają najczęściej z samego miasta Jarosławia, z jego okolic, z terenu diecezji i z całego województwa podkarpackiego, wreszcie z Polski i z zagranicy. Można zaobserwować prawidłowość, że im ktoś mieszka bliżej, przybywa na krócej (w tej obserwacji nie bierzemy pod uwagę przygodnych turystów, których jest także dużo, ale nie zgłaszają się do nas, tylko zwiedzają obiekt samodzielnie).
Naszym celem jest odnowa wewnętrzna przybywających na płaszczyźnie czysto ludzkiej (odstresowanie, wypoczynek, osiągnięcie wewnętrznej harmonii, spotkanie z kulturą) jak i duchowej (zamykanie trudnych rozdziałów życia, rozbudzanie nadziei, budowanie relacji...).

Charakterystyka oddziaływania:
Rocznie obsługujemy, jak dotąd, ok. 5000 osób przybywających grupowo, a jesteśmy w stanie przyjmować kilkakrotnie więcej. Tym, co na to nie pozwala, jest zbyt mała promocja, nieogrzewane korytarze oraz zaledwie podstawowe warunki mieszkalne i sanitarne. Osoby, które przekraczają te ograniczenia, wyjeżdżają podniesione na duchu, wypoczęte, z rozbudzonymi nadziejami na lepsze jutro i zapowiadają swoje powroty do tego niezwykłego miejsca. Spotykają się tutaj namacalnie z historią naszego miasta, regionu, Ojczyzny i całej tej części Europy. Znajdują odpowiedni klimat dla wewnętrznej odnowy. Kadra miejscowa i zapraszani goście - prelegenci, retorzy i świadkowie należą do najlepszych w swoich dziedzinach.
Pragniemy podtrzymywać tę linię naszej działalności i poszerzać ją jeszcze bardziej o wymiar humanistyczny i duchowy wzbogacając formy spotkań i dbając o ich jakość we wszystkich wymiarach - także w wymiarze bytowym.

Metody pracy:
Proponujemy pobyty krótkie, parogodzinne i dłuższe 2/3/7 dniowe. Oto niektóre grupy, które z nich korzystały w ostatnich miesiącach: Festiwal Muzyki Dawnej, Towarzystwo Miłośników Jarosławia, osoby niepełnosprawne, Pol-Survival PTTK Rzeszów, Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy AK, Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, Duszpasterska Wspólnota Zawodowa Energetyków, Elektryków i Elektroników "Nazaret", studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, członkowie Łańcucha Apostolstwa Modlitwy, Sekcja Ojców Duchownych Seminariów Diecezjalnych i Zakonnych z całej Polski oraz przedstawicieli z Ukrainy, Czech i Słowacji, alumni Wyższego Seminarium Duchownego z Kalisza, pielgrzymka z Wrocławia w drodze do Lwowa, Jałowca i Kamieńca, alumni i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego z Lądu nad Wartą, liczne grupy gimnazjalistów i maturzystów. Przewijają się u nas różne grupy. Każda z nich pracuje nieco inną metodą w zależności od swej specyfiki. Nazwy mówią same za siebie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- działalność wychowawcza i formacyjna dzieci i młodzieży

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- sprawy formalne związane z działalnością organizacji, np. konsultowanie statutów, formularzy KRS i dokumentów
- pomoc w pisaniu projektów, konsultowanie wniosków
- wsparcie lokalowe, techniczne
- współpraca z innymi (partnerstwa), w tym z mediami, biznesem
- status pożytku publicznego - przywileje, obowiązki

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Marek Pieńkowski
dyrektor

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy