Siedziba

Adres rejestrowy:

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"
Grzybowo 32
62-309 Grzybowo

Gmina: Września

Powiat: wrzesiński

Województwo: wielkopolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. schody

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail: sza...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000239659

REGON: 30010812000000

NIP: 789-16-51-486

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000239659. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Szansa"

Celem stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, gospodarczego, kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi,
2) integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu,
3) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie,
4) promowanie zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie przedszkola, szkoły społecznej (podstawowej i gimnazjum), świetlic środowiskowych,
2) organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa,
3) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury, ochronę przyrody i krajobrazu,
4) tworzenie i prowadzenie bazy turystycznej,
5) organizowanie festynów, zlotów rekreacyjno-turystycznych,
6) szeroko rozumianą promocję zdrowia i zdrowego stylu życia,
7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,
8) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- turystyka, krajoznawstwo

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- edukacja kulturalna

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 46

Zarząd

Natalia Błaszczyk
członek

Dagmara Wrzeszcz
członek

Małgorzata Niedziela
skarbnik

Anna Wilińska
wiceprezes

Mariola Zalepa
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy