Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę"
Grzegorzewskiej 6
10-048 Olsztyn

Gmina: Olsztyn

Powiat: Olsztyn

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 89 527 68 34, 89 527 68 35

faks: 89 527 68 34

e-mail: pok...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000224800

REGON: 51965525100000

NIP: 739-34-56-751

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000224800. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie Rehabilitacji i Pomocy Osobom z Wadą Słuchu "Pokonać Ciszę"

Misja
1. Upowszechnianie wiedzy z zakresu wspomagania rozwoju dziecka;
2. Pomoc rodzinom, nauczycielom, opiekunom i specjalistom zajmującym się problemami związanymi z edukacją, wychowaniem, opieką i terapią dzieci
i młodzieży z wadą słuchu;
3. Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów dotyczących rewalidacji oraz innych związanych z szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży;
4. Dbałość o przestrzeganie praw dzieci i młodzieży, zwłaszcza niepełnosprawnych;
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, opieki, warsztatów i szkoleń związanych ze środowiskiem ludzi niesłyszących;
6. Prowadzenie diagnozy, poradnictwa i rewalidacji w zakresie pracy z dzieckiem z wadą słuchu;
7. Popularyzowanie tematyki związanej z kształceniem i wychowaniem osób z wadą słuchu;
8. Realizowanie działań niwelujących bariery komunikacyjne osób z wadą słuchu ze środowiskiem słyszących.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi w szczególności działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu uczących się w SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, mogą być to jednak dzieci z całej Polski (turnusy rehabilitacyjne)oraz ich rodzin.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- rehabilitacja, terapia

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Kursy, szkolenia

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 50

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy