Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Abstynencja"
Plac Św. Maksymiliana 2
32-600 Oświęcim

Gmina: Oświęcim

Powiat: oświęcimski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 33 844 03 70

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000042091

REGON: 07079310900000

NIP: 549-11-72-663

Rok powstania: 1989

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Abstynencja"

Misja
Pomoc osobom znajdującym się w kryzysie, zgłaszającym się do OIK, w rozwiązywaniu życiowych problemów głównie przez świadczenie specjalistycznych usług zwłaszcza psychologicznych, pedagogicznych, prawnych.

Prowadzone działania
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu prowadzi stałe dyżury w trakcie których porad udzielają specjaliści z różnych dziedzin: psycholodzy, pedagodzy, prawnik, doradca zawodowy, pracownik socjalny, ksiądz. Porady udzielane są bezpłatnie wszystkim zgłaszającym się klientom.
W trakcie dyżurów funkcjonuje telefon informacyjno- interwencyjno- porodowy.

Prowadzimy : grupy wsparcia dla osób zainteresowanych samorozwojem : w poniedziałki -dla osób dorosłych
W środy - dla młodzieży.

Zajęcia warsztatowe w szkołach, ośrodkach pobytu dziennego, promujące zdrowy styl życia, uczące radzenia sobie w trudnych sytuacjach zaznajamiające z elementami asertywności.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy