Siedziba

Adres rejestrowy:

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stryszawa 263
34-205 Stryszawa

Gmina: Stryszawa

Powiat: suski

Województwo: małopolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 33 874 25 25

faks: 33 874 25 25

e-mail: bi...@zielonalinia.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000209575

REGON: 35685011600000

NIP: 552-15-81-367

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2016 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000209575. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia

Głównym celem statutowym organizacji jest zrównoważony rozwój regionu babiogórskiego. Inne cele stowarzyszenia to:
-Wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój regionu babiogórskiego
-Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
-Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
-Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
-Promowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ochronie środowiska oraz edukacji ekologicznej,
-Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
-Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
-Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
-Promocja i rozwój turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem agro- i ekoturystyki,
-Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
-Rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i aktywizacja społeczności lokalnej,
-Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
-Pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, wspieranie organizacji socjalnych i osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo.
-Działalność w sferze kultury oraz dziedzictwa lokalnego i narodowego.

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia jest młodą organizacją pozarządową - została zarejestrowana w KRS w czerwcu w 2004r. Pomimo krótkiego funkcjonowania w regionie, dzięki pracy społecznej swoich członków zrealizowało ono i nadal realizuje wraz z mieszkańcami kilka ciekawych inicjatyw, które wpisują się w rozwój zrównoważony gminy Stryszawa i regionu babiogórskiego. Inicjatywy zostały zrealizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym - w tym pochodzącym z Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie realizuje projekty oparte na lokalnej kulturze i tradycji - często wykorzystując ją do rozwoju lokalnego regionu i jego promocji.
Praca stowarzyszenia została doceniona - w październiku 2005r., kiedy to Stowarzyszenie zostało wyróżnione Laurem Babiogórskim za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.
W 2006 roku Stowarzyszenie zostało laureatem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji pozarządowych - "Kryształy Soli".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

organizacja imprez turystycznych

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 18

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy