Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Wszyscy Razem"
Lucyny Herc 4
20-328 Lublin

Gmina: Lublin

Powiat: Lublin

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 81 744 19 13

faks: 81 745 81 60

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000223905

REGON: 06002243700000

NIP: 946-24-59-163

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Wszyscy Razem"

Organizacja działa przy Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących na rzecz swoich podopiecznych. Organizowane są dodatkowe zajęcia w ramach projektu "Organizacja czasu wolnego"(wyjścia do kina, wycieczki).
Ponadto zorganizowano konferencję "Ubytki słuchu a rozwój dziecka".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy