Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie

22-664 Jarczów

Gmina: Jarczów

Powiat: tomaszowski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel:

faks:

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000230575

REGON: 06001852000000

NIP: 921-18-70-518

Rok powstania: 2005

Rok zakończenia działalności: 2013

Wizytówka

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie

Stowarzyszenie prowadziło działania na rzecz pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym, spotkania w ramach świetlicy prowadzonej przy stowarzyszeniu.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy