Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie dla Życia
Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski

Gmina: Radzyń Podlaski

Powiat: radzyński

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 83 413 18 01

faks: 83 413 18 00

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie (jednostka zakończyła działalność)

KRS: 0000235584

REGON: 06004118500000

NIP: 538-17-72-439

Rok powstania: 2005

Rok zakończenia działalności: 2017

Wizytówka

Stowarzyszenie dla Życia

1. Wspomaganie i prowadzenie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób, 2. Popularyzowanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, 3. Promowanie zdrowego stylu życia, 4. Opracowywanie, wydawanie i dystrybucja materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, 5. Podnoszenie poziomu świadomości młodzieży i dorosłych w zakresie ochrony zdrowia, 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy