Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu"
Włodawska 6
21-580 Wisznice

Gmina: Wisznice

Powiat: bialski

Województwo: lubelskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 83 378 15 49

faks: 83 378 15 49

e-mail: sto...@poczta.onet.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000217130

REGON: 03095052800000

NIP: 537-23-33-189

Rok powstania: 2004

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000217130. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu", nr konta: 92 8025 0007 0023 2951 2000 0010

Wizytówka

Stowarzyszenie "Forum Rozwoju Regionu"

Cele stowarzyszenia:
- Aktywny udział w kreowaniu organów władzy państwowej i samorządowej
- Działalność charytatywna i organizacja wolontariatu
- Działanie na rzecz rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
- Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego
- Niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz tworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, zawodowej i społecznej
- Podejmowanie działań w celu rozwijania aktywności ludzi biznesu, władz samorządowych, organizacji i mieszkańców na rzecz rozwoju regionu
- Podejmowanie działań w celu zwiększenie liczby miejsc pracy
- Podejmowanie działań na rzecz edukacji, pomocy społecznej i ochrony zdrowia
- Podejmowanie działań wpływających na rozwój duchowy i społeczny ludności
Dzieci na spektaklu ’Kopciuszek’ - Warszawa, 23 stycznia 2008
- Dzieci na spektaklu „Kopciuszek”
Warszawa, 23 stycznia 2008
- Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej
- Popularyzację walorów turystycznych, przyrodniczych i ekologicznych Regionu Lubelszczyzny,a w szczególności Gminy Wisznice i okolic
- Prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na rzecz ogółu społeczności
- Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży uzdolnionej znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej
- Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, pozbawionym opieki rodziców
- Upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym
- Wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego
- Wspieranie turystyki i agroturystyki
- Wypracowanie wspólnej płaszczyzny działania wszystkich środowisk regionu na rzecz dobra jego społeczności

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 26

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy