Siedziba

Adres rejestrowy:

Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków "Bunkier"
Generalska 6 lok. 11
85-825 Bydgoszcz

Gmina: Bydgoszcz

Powiat: Bydgoszcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 606 890 251

faks:

e-mail: sto...@bsmz.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000197597

REGON: 09320845500000

NIP: 953-26-20-481

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Bydgoskie Stowarzyszenie Miłośników Zabytków "Bunkier"

Celem Stowarzyszenia jest:
1. wzbogacanie dziedzictwa narodowego i wiedzy historycznej;
2. aktywizacja społeczeństwa polskiego i władz Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie odzyskiwania zaginionego dziedzictwa narodowego;
3. tworzenie banku danych o wszystkich zagadkach historycznych;
4. wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych sprzyjających ujawnieniu nieznanych prawd historycznych;
5. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;
6. współpraca z pokrewnymi Stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą;
7. pomoc osobom fizycznym i prawnym w prowadzeniu specjalistycznych przedsięwzięć;
8. organizacja zebrań, zjazdów, zlotów, konferencji i szkoleń poświęconych tematom związanym z działalnością Stowarzyszenia;
9. udzielanie merytorycznej i prawnej pomocy członkom Stowarzyszenia;
10. ochrona zabytków historycznych ruchomych i nieruchomych.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy