Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000213662

REGON: 34002319900000

NIP: 875-14-77-008

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2006 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Podoba Ci się nasza działalność? Możesz ją wesprzeć, przekazując nam darowiznę. Darowiznę możesz odliczyć od dochodu - więcej informacji tutaj. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Szybki kontakt

Tel: 56 676 86 13

Faks: 56 676 86 13

E-mail: pro...@op.pl

Internet

Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Pro Bono Hominis - dla Dobra Człowieka"
Mgoszcz 54
86-230 Mgoszcz

Gmina: Lisewo

Powiat: chełmiński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Pro Bono Hominis - dla Dobra Człowieka"

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną,
- pomoc osobom najbardziej potrzebującym,
- pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych od podmiotów krajowych i zagranicznych przeznaczeniem na cele statutowe,
- organizowanie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej i rewalidacyjnej,
- współpracę z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych,
- prowadzenie i organizację szkoleń w zakresie zagadnień objętych działalnością statutową,
- pomoc w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności członków Stowarzyszenia w obrębie działalności statutowej,
- integrację osób i środowisk związanych z działalnością określoną w celach statutowych,
- reprezentowanie interesów grup społecznych objętych działalnością statutową.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Dokumenty, sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalność gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 35

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy