Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"
Płocka 5a
81-535 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 58 664 06 42

faks: 58 664 06 42

e-mail: fun...@podarujusmiech.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000245254

REGON: 22014986100000

NIP: 586-21-60-247

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000245254. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Dzieciom Niepełnosprawnym "Podaruj Uśmiech"

Misja:
1. Działalność profilaktyczna na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
2. Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych,
3. Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci niepełnosprawnych,
4. Ułatwianie dzieciom niepełnosprawnym korzystania z nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy specjalistów,
5. Finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,
6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
7. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową,
8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
9. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
10. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
11. Promowanie przedsiębiorczości,
12. Świadczenie usług doradczych,
13. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy,
14. Działalność edukacyjna, terapeutyczna i uzupełniająca na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
15. Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w edukacji i tworzeniu miejsc pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy