Siedziba

Adres rejestrowy:

Piastun - Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży
Ozimska 48 lok. 42
45-368 Opole

Gmina: Opole

Powiat: Opole

Województwo: opolskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 77 457 06 55

faks:

e-mail: pia...@piastun.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000238861

REGON: 16003122600000

NIP: 754-28-18-108

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2016 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000238861. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Piastun - Fundacja na rzecz Dzieci i Młodzieży

Misja:
-wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej na rzecz dzieci i młodzieży.
-pomoc dzieciom i młodzieży w trudnych sytuacjach losowych.
-pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich.
-działalność w zakresie edukacji, oświaty, wychowania i aktywnego wypoczynku.
-działalność na rzecz integracji europejskiej dzieci i młodzieży.
-przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży.
-działalność na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży zintegrowanego ze środowiskiem naturalnym i dziedzictwem kulturowym Polski.
-wspieranie rozwoju nauki i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży różnych środowisk społecznych.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:
-współpracę z osobami fizycznymi oraz prawnymi a także jednostkami administracji samorządowej, rządowej i organizacjami międzynarodowymi, których działalność wiąże się z celami Fundacji.
-pozyskiwanie wybitnych pedagogów, psychologów oraz organizatorów działalności społecznej, którzy mają na celu dobro dziecka.
-organizowanie oraz finansowanie punktów bezpłatnego dożywiania dla dzieci i młodzieży.
-organizowanie oraz finansowanie zakupu podręczników szkolnych oraz pomocy naukowych.
-wspieranie dzieci i młodzieży poszkodowanych w wypadkach.
-organizowanie i finansowanie kolonii, zimowisk, oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
-organizowanie kursów i szkoleń dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.
-opracowywanie, wdrażanie i wspieranie programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które propagują zdrowy styl życia, bez udziału alkoholu, papierosów i narkotyków.
-propagowanie i finansowanie form obcowania młodych ludzi z naturą, środowiskiem naturalnym oraz zdobyczami kultury rodzimej i europejskiej.
-organizowanie i finansowanie edukacyjnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży do innych krajów Unii Europejskiej.
-realizacja programów stypendialnych i szkoleniowych dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
- pomoc Polonii i Polakom za granicą

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy