Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
Świdnicka 31
50-066 Wrocław

Gmina: Wrocław

Powiat: Wrocław

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 71 782 22 32

faks: 71 782 22 32

e-mail: bi...@dolinapalacow.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000239622

REGON: 02011020400000

NIP: 898-20-69-723

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000239622. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Misja
1. Ochrona i zagospodarowanie obiektów zabytkowych regionu.
2. Szeroko pojęta promocję Kotliny Jeleniogórskiej jako wielkiego dziedzictwa kultury materialnej.
3. Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości wśród mieszkańców regionu.
4. Promocję idei ochrony dziedzictwa kulturowego, a w szczególności zabytków architektury.
5. Działalność charytatywna.
6. Działanie na rzecz integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wspólnego dorobku kulturowego Polski, Niemiec, Austrii oraz Czech na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

Prowadzone działania
1. Działalność promocyjna skupiona na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej pod nazwą Dolina Pałaców i Ogrodów.
2. Odbudowa zabytkowego folwarku w Bukowcu na integracyjne centrum - edukacyjno - szkoleniowe.
3. Rewaloryzacja XIX w. parku w Bukowcu z pełnym udostępnieniem go dla osób niepełnosprawnych wraz pełną dostępnością punktów widokowych.
4. Działania prowadzące do utworzenie Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej jako pierwszego kroku do wpisania tego terenu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
5. Działalność wydawnicza.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

działalność wydawnicza

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy