Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"
Dworzec Główny 7
13-230 Lidzbark

Gmina: Lidzbark

Powiat: działdowski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 602 730 675, 693 991 323

faks:

e-mail: wro...@op.pl, ani...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000223807

REGON: 51965158900000

NIP: 571-16-28-385

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur", nr konta: 21 8215 0006 2001 0012 5282 0004

Wizytówka

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka "Wrota Mazur"

Nasze główne cele to:
- wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie: kultury, kultury fizycznej i sportu, ochrony zabytków, ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego;
- wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
- integrowanie społeczności lokalnej;
- promocja miasta i gminy Lidzbark;
- wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe osób fizycznych i prawnych w zakresach objętych celami Stowarzyszenia.

Przyjmując, że wiele kierunków działania nakreślonych w momencie zakładania stowarzyszenia jest nadal aktualnych i potrzebnych, a poszerzając je o inne, w swej działalności chcemy:
- pracować na rzecz ochrony lidzbarskiego krajobrazu i na jego walorach kształtować zdrowe i atrakcyjne formy wypoczynku,
- poprzez organizację stałych imprez typu "oddaj, zamień, sprzedaj za złoty" pomagać sobie nawzajem w trudnych czasach kryzysu,
- w miarę zdobywania funduszy tak lokalnie jak i z zewnątrz, pomagać uzdolnionej, a dysponującej niewielkimi środkami, młodzieży z terenu gminy w realizacji jej marzeń, pasji i uzdolnień,
- działać na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży z różnych środowisk, działać na rzecz integracji pokoleń,
- wspierać merytorycznie i finansowo wszelkie inicjatywy oddolne, artykułowane przez inne stowarzyszenia i grupy nieformalne, nie posiadające osobowości prawnej, a mające pomysły i realizujące idee społeczeństwa obywatelskiego,
- zdobywać i gromadzić fundusze na utrzymanie i odnowę zabytkowej substancji materialnej na terenie gminy Lidzbark.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Tomasz Dudaniec
prezes zarządu

Marzena Mostowicz
zastępca prezesa

Jerzy Masłowski
sekretarz

Renata Skibicka
skarbnik

Hanna Jagielska
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy