Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki"
Romualda Traugutta 91
82-300 Elbląg

Gmina: Elbląg

Powiat: Elbląg

Województwo: warmińsko-mazurskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 55 611 40 40

faks: 55 611 41 41

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000172929

REGON: 17099306400000

NIP: 578-28-14-095

Rok powstania: 2003

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Stowarzyszenie "Przyjaciół Muzyki"

Prowadzone działania
Naszym celem jest:
- Rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań z dziedziny muzyki
- Tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego w mieście
- Edukacje kulturalne i wychowanie poprzez artystyczne działania muzyczne
- Promocje dorobku i osiągnięć młodzieży uzdolnionej artystycznie
- Edukacja artystyczna wspierająca szkolnictwo artystyczne, muzykę, teatr i ruch amatorski
- Przygotowanie społeczeństwa do świadomego uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym
- Upowszechnianie amatorskiej i zawodowej twórczości w kraju i za granicą

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- edukacja kulturalna

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 21

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy