Siedziba

Adres rejestrowy:

Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie
Żukowicka 1
67-200 Głogów

Gmina: Głogów

Powiat: głogowski

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 76 747 76 51

faks: 76 833 31 03

e-mail: p.h...@hmg.kghm.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000089884

REGON: 39052151500000

NIP: 693-10-15-774

Rok powstania: 1969

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000089884. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Oddział Zakładowy PTTK w Głogowie

Misja:
Rozwijanie oświaty, kultury, kultury fizycznej, rekreacji oraz ochrony środowiska przez turystykę i krajoznawstwo oraz inne cele PTTK określone w art. 7 i 8 Statutu PTTK.
Oddział realizuje również zadania ze sfery zadań publicznych, określonych w Art. 4 ustawy "O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" w zakresie:
1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
4) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
6) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

SPORT, TURYSTYKA, REKREACJA, HOBBY
- turystyka, krajoznawstwo

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 200

Zarząd

Zofia Bajak
sekretarz

Mirosław Gołuchowski
wiceprezes

Tomasz Rajman
wiceprezes

Jadwiga Ulbin
skarbnik

Paweł Herkt
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy