Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową
Dembowskiego 16 lok. 59
02-784 Warszawa
dzielnica: Ursynów

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 600 826 171, 504 064 714

faks:

e-mail: ata...@ataksja.home.pl, mar...@poczta.fm kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową, Skarbka 71i/30, 81-097 Gdynia

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000226419

REGON: 14005862000000

NIP: 951-21-50-339

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2008 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000226419. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową, nr konta: 08 1940 1076 3157 8644 0000 0000

Wizytówka

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom chorym na ataksję rdzeniowo-móżdżkową, jak również ich rodzinom.

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
a) przeciwdziałanie wykluczaniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego oraz zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych poprzez wydawanie publikacji własnych i innych,
b) występowanie do organów władz i administracji państwowej i samorządowej w sprawach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
c) organizowanie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób chorych i ich rodzin,
d) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
e) prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
f) propagowanie w społeczeństwie informacji o chorobie oraz osobach chorych, za pomocą prowadzenia działalności edukacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) organizowanie punktów konsultacyjnych dla pacjentów,
h) nawiązywanie współpracy z partnerami z kraju i zagranicy,
i) tworzenie miejsc, gdzie można się zwrócić po pierwszą informację i pomoc w zmaganiu się z efektami choroby,
j) współudział w organizowaniu konferencji naukowych i wykładów służących popularyzacji wiedzy o ataksji rdzeniowo móżdżkowej.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 100

Zarząd

Elżbieta Maria Kupczak
Sekretarz

Roman Kazimierz Jakubiak
Członek zarządu

Beata Lech
Skarbnik

Franciszek Ksawery Gajek
Wiceprezes zarządu

Marek Boniuszko
Prezes zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy