Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki
Sikorskiego 30 lok. 62
95-035 Ozorków

Gmina: Ozorków

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Są podjazdy, przystosowane toalety i inne pomieszczenia pod kątem osób na wózkach.

Jest możliwość wizyt osobistych: biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

Szybki kontakt

tel: 42 277 17 73

faks: 42 277 17 73

e-mail: bi...@pslcnp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

korespondencja: Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki, Kościuszki 31, 95-035 Ozorków

Dane rejestrowe

Forma prawna: jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

KRS: 0000239066

REGON: 10038659700000

NIP: 732-20-08-330

Rok powstania: 1989

Organizacja pożytku publicznego od 2007 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000239066. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy w różnych formach osobom niepełnosprawnym w tym ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, przestrzeganie wobec nich praw człowieka, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony prawnej.

Stowarzyszenie podejmuje szereg działań z zakresu rehabilitacji zawodowo-społecznej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzimy Ośrodek Wsparcia Społecznego, Agencję zatrudnienia, Warsztat Terapii Zajęciowej, jak i organizujemy zajęcia terapeutyczno - rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (wiele metod wykorzystywanych w pracy to zajęcia warsztatowe).
Realizowane przez Stowarzyszenie projekty finansowane były ze środków publicznych w ramach organizowanych konkursów na zadania zlecone realizowane przez Urząd Miasta Ozorkowa, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Wojewódzkiego w Łodzi, Starostwo Powiatowe, PFRON jak również finansowane były ze źródeł prywatnych- różnego typu fundacji oferujących konkursy grantowe.

Stowarzyszenie w 2011 roku realizowało m.in.:

1. Projekt drugiej edycji "Szkoły ruchu - terapii przez sztukę i ruch" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Zadanie okazało się wspaniałą przygodą nie tylko teatralną i sprawnościową, ale przede wszystkim poprawiło jakość życia wśród uczestników Projektu. Pokonana została nieśmiałość w zespole, wzmocnione koleżeństwo oraz społeczna odpowiedzialność. Projekt współfinansowany był ze środków PFRON będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Zgierskiego.
2. Wsparcie społeczne dla osób chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną - projekt współfinansowany był przez Wojewodę Łódzkiego. Projekt wykorzystał dramatoterapię jako formę terapii, integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez działania artystyczne. Jego realizacja zapewniła kompleksowe i profesjonalne wsparcie specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych, dzięki któremu zwiększyli oni swoje kompetencje społeczne, rozwinęli umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ich harmonijnym funkcjonowaniem społecznym.
3. "Pomoc świąteczna" projekt współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego, którego celem było udzielenie wsparcia osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudniej sytuacji ekonomicznej i bytowej poprzez organizację spotkania opłatkowego oraz przygotowanie paczek żywnościowych dla 50 najbardziej potrzebujących niepełnosprawnych podopiecznych Ośrodka Wsparcia Społecznego.
Stowarzyszenie jest również organizatorem imprez integracyjnych o charakterze masowym integrujących środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym naszego Powiatu (corocznie organizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Ozorkowa Piknik Integracyjny oraz we współpracy ze Starostą Zgierskim i Marszałkiem Województwa Łódzkiego - Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych).

OGŁOSZENIE O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Łódzkiego PZI.5010.52013.AW wydanego Decyzją NR 5/2013 z dnia 13 maja 2013 roku Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki z siedzibą w Ozorkowie (95-035 Ozorków, ul. Sikorskiego 30/62) w terminie od dnia 13 maja 2013 r. do 31 marca 2014 r. w wyniku przeprowadzenia zbiórek publicznych na terenie województwa łódzkiego do puszki kwestarskiej (zbiórki datków niezależnych) oraz do puszki kwestarskiej (zbiórki ze sprzedaży przedmiotów) uzyskało łączną kwotę 663,83 zł. Dochód w całości został przeznaczony na doposażenie pracowni plastycznej, przez zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapeutycznych zajęć plastycznych obejmujących m. in. malarstwo, małe formy rzeźbiarskie, papieroplastykę oraz metaloplastykę, doposażenie pracowni multimedialnej w ramach której prowadzone są zajęcia komputerowe dla osób cierpieć na padaczkę.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- integracja, reintegracja, aktywizacja zawodowa

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki podrzędne:

Warsztat Terapii Zajęciowej. Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek Wsparcia Społecznego.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 87

Zarząd

Grzegorz Pawliczak
Sekretarz Oddziału

Elżbieta Jabłońska
Członek Zarządu

Katarzyna Antczak
Skarbnik Oddziału

Halina Chojnacka
Prezes Oddziału

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy