Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Magis
Tatrzańska 35
81-313 Gdynia

Gmina: Gdynia

Powiat: Gdynia

Województwo: pomorskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 58 661 65 56

faks: 58 661 65 82

e-mail: ma...@arrupe.org kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000231822

REGON: 22004268900000

NIP: 586-21-46-626

Rok powstania: 2005

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000231822. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Magis

Misja:
1. Promowanie działalności edukacyjnej i formacyjnej sektora pozarządowego.
2. Polepszanie warunków edukacji dzieci i młodzieży i wyrównywanie szans w ich dostępie do edukacji.
3. Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz formacji liderów organizacji pozarządowych.
4. Wspieranie rozwoju duchowego i kulturalnego młodzieży oraz osób dorosłych.
5. Promocja kultury fizycznej i sportu, a także rekreacji i zdrowego stylu życia.
6. Wspieranie i troska o rodziny i osoby zagrożone marginalizacją społeczną.

Prowadzone działania:
- Projekty edukacyjne m. in. Jezuicka Akademia Magis dla uczniów szkół podstawowych, mający na celu wyrównywanie szans dzieci zagrożonych edukacyjnym i społecznym wykluczeniem, rozwijanie talentów, pomoc w nauce oraz rozbudzanie ciekawości i zainteresowań.
- Współpraca z instytucjami prowadzonymi przez jezuitów w zakresie: organizacji rekolekcji dla uczniów, konferencji na temat wychowania i edukacji, wspomagania misji zagranicznych,
- Fundusz stypendialny dla zdolnych uczniów z rodzin ubogich (program rozpoczęty w styczniu 2006).

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- profilaktyka uzależnień

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

pozaszkolne formy edukacji; działalność wydawnicza

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Michał Masłowski
członek zarządu

Andrzej Batorski
prezes zarządu

Marta Piernikowska-Hewelt
członek zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy