Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie Artvivat!
Wichrowa 20B
60-449 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Dostęp dla osób niepełnosprawnych utrudniony. Zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 61 858 68 56, 508 004 220

faks: 61 858 68 22

e-mail: in...@artvivat.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000041003

REGON: 63429099000000

NIP: 595-13-83-836

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000041003. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Artvivat!, nr konta: 56 1020 4027 0000 1102 1005 5848

Wizytówka

Stowarzyszenie Artvivat!

Stowarzyszenie ArtVivat powstało, by rozwijać działania edukacyjno-wychowawcze adresowane do dzieci i młodzieży w zakresie:
- szerzenia i upowszechniania kultury i sztuki muzycznej;
- umożliwiania nabywania przez młodzież umiejętności gry na instrumentach muzycznych oraz umiejętności tańca;
- pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans życiowych dzieci i młodzieży w szczególności poprzez umożliwianie im nabywania i rozwijania ich umiejętności i zainteresowań muzycznych oraz tanecznych;
- organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz uczestniczenia w procesie ich wychowania, w szczególności poprzez organizowanie zajęć muzycznych i choreograficznych;
- podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności poprzez upowszechnianie osiągnięć kultury muzycznej miasta, regionu i kraju;
- prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocji regionu Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w kraju i za granicą;
- prowadzenia działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, między innymi poprzez uczestniczenie w europejskich i światowych festiwalach orkiestr, a w szczególności w festiwalach dziecięcych i młodzieżowych.

Stowarzyszenie ArtVivat zajmuje się organizacją pracy artystycznej, edukacyjnej i wychowawczej dzieci i młodzieży skupionej w Orkiestrze Vivat!, w dziewczęcej grupie choreograficznej, a także w szkółce muzycznej i tanecznej. Łącznie Stowarzyszenie pomaga rozwinąć talenty artystyczne i organizuje pozaszkolne zajęcia indywidualne i zespołowe dla 120 dzieci i młodzieży.
Dodatkowo Stowarzyszenie organizuje dla młodzieży bezpłatne lekcje języka angielskiego w ramach projektu "Członek Orkiestry - Europejczykiem".
Stowarzyszenie organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży, działa na rzecz lokalnego środowiska, gminy, powiatu, województwa, kraju, współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Międzychodzie, z Urzędem Miasta i Gminy w Sierakowie, ze Szkołą Podstawową w Sierakowie oraz szkołami średnimi w powiecie, miejscową Parafią i Chórem im. B. Dembińskiego, Muzeum - Zamek Opalińskich w Sierakowie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Domem Pomocy Społecznej w Łężeczkach, Środowiskowym Domem Samopomocy w Chrzypsku Wielkopolskim, Poznańskim Towarzystwem Amazonek.
Orkiestra bierze udział w wielu innych akcjach charytatywnych zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Orkiestra uczestniczy w obchodach świąt państwowych, kościelnych i innych uroczystościach rocznicowych. Ponadto Orkiestra wielokrotnie uatrakcyjniała międzynarodowe i krajowe wydarzenia sportowe, a także festyny miejskie, akcje promocyjne przedsiębiorstw, jubileuszowe spotkania organizacji i instytucji. Stowarzyszenie współpracuje również z Orkiestrą z Schönberga w Niemczech oraz z Młodzieżową Orkiestrą ze Svogerslev w Danii.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 19

Zarząd

Dorota Pawłowska
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy