Siedziba

Adres rejestrowy:

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Czajkowskiego 49
38-400 Krosno

Gmina: Krosno

Powiat: Krosno

Województwo: podkarpackie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 13 436 88 21

faks: 13 432 24 72

e-mail: u...@interia.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000252955

REGON: 18011418400000

NIP: 684-24-44-002

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Misja
Służenie ludziom starszym w regionie południowej Polski. tj. Krosna i okolicy.

Prowadzone działania
Prowadzone są różnorodne formy zajęć dla osób powyżej 50 roku życia, które nie są aktywne zawodowo. Są to: wykłady z różnych dziedzin nauki (raz w tygodniu, lektoraty języków obcych, zajęcia z obsługi komputera, zajęcia sportowe i rehabilitacyjne, wycieczki. Słuchacze rozwijają swoje zainteresowania na warsztatach o wybranej przez siebie tematyce(malarstwo, literatura, podróże, film.)

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dorosłych, kształcenie ustawiczne

RYNEK PRACY, AKTYWIZACJA ZAWODOWA
- szkolenia, kursy, podnoszenie kwalifikacji

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy