Siedziba

Adres rejestrowy:

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu
Osiedle Rusa 25a
61-245 Poznań

Gmina: Poznań

Powiat: Poznań

Województwo: wielkopolskie

Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Parter bez schodów, winda, podjazd, sanitariaty przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych:

Szybki kontakt

tel: 61 873 83 05

faks: 61 873 83 06

e-mail: pto...@oncology.am.poznan.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000031654

REGON: 63103823800000

NIP: 778-13-50-772

Rok powstania: 1996

Organizacja pożytku publicznego od 2005 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000031654. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

Przedmiotem działalności Towarzystwa jest wdrażanie i rozwijanie opieki i leczenia paliatywnego u osób z zaawansowaną chorobą nowotworową i innych chorych w terminalnym okresie choroby, reprezentowanie osób, które zajmują się opieką paliatywną, szerzenie i rozwijanie zasad i standardów tej opieki.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
1. promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej organizując koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania, festyny itp.
2. kształcenie w dziedzinie medycyny i opieki paliatywnej, leczenia bólu, obrzęku limfatycznego i innych objawów przewlekłych, postępujących schorzeń o niekorzystnym rokowaniu.
3. popieranie badań naukowych i badawczo rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
4. organizowanie i finansowanie szkoleń lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę paliatywną i długoterminową oraz osób przygotowujących się do sprawowanie opieki nad chorymi i rodzin chorych, w tym także podejmowanie działań mających na celu stwarzanie warunków dla prowadzenia takiej działalności.
5. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
6. działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury ( na różnych nośnikach) z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w medycynie i opiece paliatywnej
7. Budowanie, rozbudowywanie istniejących zakładów opieki zdrowotnej przeznaczonych dla chorych objętych opieką paliatywną lub długoterminową, pomoc organizacyjną i finansową w uruchamianiu, wyposażaniu oraz funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, poradni, sal rehabilitacyjnych i innych w zależności od potrzeb opieki paliatywnej.”
8. organizowanie i finansowanie innych form opieki nad chorymi wymagającymi postępowania objawowego i leczenia paliatywnego, w tym działania mające na celu zapewnienie chorym stosownej do potrzeb opieki lekarskiej, pielęgniarskiej rehabilitacji, terapii, pomocy psychosocjalnej, duchowej i wolontaryjnej.
9. pomoc w funkcjonowaniu i wyposażaniu Hospicjum Palium.
popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej przez przeszkolone osoby i zespoły.
10. zaopatrywanie chorych w potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny oraz w materiały i środki konieczne w prawidłowej opiece nad chorymi i służące poprawie jakości życia chorych;
11. organizowanie, wyposażanie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pomocnego w sprawowaniu właściwej opieki domowej nad chorymi;
12. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z różnych dziedzin mających zastosowanie w opiece paliatywnej dla chorych, ich rodzin, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pracowników socjalnych i innych;
13. nabór i szkolenie wolontariuszy;
14. pomoc w urzeczywistnianiu poprawy jakości życia chorych i ich rodzin, w tym także pomoc finansowa, informowanie o prawach i uprawnieniach, specjalistyczne poradnictwo, wsparcie i pomoc socjalną.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

OCHRONA ZDROWIA
- usługi medyczne

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

edukacja

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 54

Zarząd

Iwona Wesołowska
sekretarz

Małgorzata Makowska
skarbnik

Maciej Kluziak
wiceprezes

Ewa Bączyk
wiceprezes

Jacek Łuczak
prezes

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy