Siedziba

Adres rejestrowy:

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej
Toruńska 148
87-800 Włocławek

Gmina: Włocławek

Powiat: Włocławek

Województwo: kujawsko-pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 54 414 10 03, 54 414 10 05

faks: 54 414 10 04

e-mail: rc...@rcie.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000104048

REGON: 91096373100000

NIP: 888-26-22-184

Rok powstania: 2000

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Regionalne Centrum Integracji Europejskiej

Misja
RCIE dla realizacji statutowych celów:
-wspiera proces integracji europejskiej poprzez organizowanie i prowadzenie różnych działań informacyjnych dotyczących problematyki europejskiej oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej
-realizuje działania przygotowujące samorządy regionu samorządom do funkcjonowania w strukturach unijnych oraz do korzystania z funduszy pomocowych
-kształtuje umiejętności współpracy ze strukturami europejskimi
-przekazuje wiedzę o instytucjach europejskich, ich zakresie działania i możliwościach współpracy
-podejmuje działania na rzecz rozwoju regionalnego na poziomie gospodarczym, społecznym i kulturowym, w tym : korzystania z rozwiązań i standardów w zakresie kluczowych obszarów strategii rozwoju lokalnego (rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, ochrona środowiska, rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw, edukacja, infrastruktura itp.)
-umożliwia dostęp do baz danych i zasobów informacyjnych, przepisów i regulacji prawnych związanych z zakresem działania Centrum Integracji
-prowadzi działalność wydawniczą

Prowadzone działania
30.11.2004 r. rozpoczęto realizację programu „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży" poprzez projekt pt. „Własna firma szansą na lepszą przyszłość". Projekt skierowany jest na przeszkolenie 150 bezrobotnych kobiet. Projekt ma na celu przygotować bezrobotne kobiety do prowadzenia działalności gospodarczej. Cykl szkoleń nastawiony jest na wskazanie zasad zakładania działalności gospodarczej, jej prowadzenia, podstawy księgowości, tworzenie Indywidualnych Planów Działania i pisania biznes planu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków:

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy