Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja Sztuki Arteria
Świętokrzyska 30 lok. 68A
00-116 Warszawa
dzielnica: Śródmieście

Gmina: Warszawa

Powiat: Warszawa

Województwo: mazowieckie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: poniedziałek - piątek w godz. 10:00 - 17:00.

Szybki kontakt

tel: 880 628 585

faks:

e-mail: art...@arteria.art.pl, in...@piecsmakow.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000213829

REGON: 01577946300000

NIP: 521-32-99-474

Rok powstania: 2004

Wesprzyj nas finansowo

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja Sztuki Arteria

Fundacja Sztuki Arteria realizuje wysokiej jakości wydarzenia artystyczne i edukacyjne, ukierunkowane między innymi na sztukę wizualną, muzykę, edukację międzykulturową i projekty multidyscyplinarne.

Największym z nich jest Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków - jedyny w Polsce przegląd nowego kina azjatyckiego. To coroczny przegląd kina z Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Od 2007 roku prezentuje premierowo najnowsze, starannie wyselekcjonowane filmy z krajów regionu, a także klasyczne dzieła azjatyckich archiwów, retrospektywy wybranych twórców oraz przeglądy kinematografii narodowych. Program festiwalu tworzą przede wszystkim tytuły nieznane w Polsce, niedostępne w regularnej dystrybucji. Szeroko zakrojona selekcja obejmuje zarówno kino autorskie, jak i wysokiej jakości filmy gatunkowe; odważne dzieła niezależnych twórców oraz komercyjne, wysokobudżetowe produkcje, które w szczególny sposób zapisały się w filmowym pejzażu Azji.
Pokazom towarzyszą liczne wydarzenia towarzyszące - wykłady, warsztaty, wystawy, a przede wszystkim spotkania z wyjątkowymi filmowcami z Azji.

Od 2013 roku Fundacja odkrywa współczesną Azję także poprzez muzykę: towarzyszący festiwalowi cykl Radio Azja, prezentujący polskiej publiczności koncerty nietuzinkowych artystów. Program Radia Azja kształtują artyści eksperymentujący, śmiało łamiący muzyczne konwenanse, przekraczający granice gatunków. Na scenie pojawiają się zarówno tradycyjne instrumenty, jak i najnowszej generacji elektronika. Współcześnie brzmiące utwory mają swoje źródła w klasycznych dalekowschodnich sztukach performatywnych, takich jak koreańskie pansori czy opera pekińska.

Fundacja opiekuje się również działaniami Loesje Polska i międzypokoleniowym chórem Chór Chór Hurra!

więcej na stronach:
www.arteria.art.pl
www.piecsmakow.pl
www.radioazja.pl


Arteria Art Foundation

The Arteria Art Foundation is focused on high-quality artistic and educational events related to visual arts, music, intercultural education and multidisciplinary projects.

The main project produced by the Foundation is the Five Flavours Asian Film Festival. It's a yearly survey of the cinema from South and Southeast Asia. Since 2007 the Festiva has brought premiere screenings of the newest, carefully selected titles from the region to the Polish audiences, along with classics from the Asian archives, retrospectives of the chosen filmmakers, and national cinema retrospectives.
The program of the Festival is comprised mostly of titles unknown in Poland, unavailable in regular distribution. The wide selection includes auteur cinema, as well as high-quality genre cinema; daring works of independent filmmakers and commercial blockbusters which hold a special place in the cinematic landscape of Asia.

Radio Asia Festival is an event organised since 2013, aiming at presenting the new music scene from South, East and South-East Asia. Radio Asia presents the most interesting aspects of modern Asian music, focusing on lesser-known phenomena, which still retain their cultural identities. The program of Radio Asia is shaped by experimenting artists, freely breaking the music conventions, transgressing the generic boundaries - from traditional instruments to cutting-edge electronics.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- film
- edukacja kulturalna

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Działalność wydawnicza (PKD 22.1), Dział. związana z bazami danych (PKD 72.40.Z), Reklama (PKD 74.40.Z), Dział. radiowa i telewizyjna (PKD 92.20.Z), Dział. galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E), Dział. filharmonii, orkiestr, chórów (PKD 92.31.C), Dział. domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F), Dział. obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z) Działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A), Dział. zespołów teatralnych, muzycznych (PKD 92.31.B), Dział. zespołów pieśni i tańca (PKD 92.31.D), Produkcje filmów i nagrań wideo (PKD 92.11.Z), Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (PKD 92.12.Z), Projekcje filmów (PKD 92.13.Z), Prowadzenie szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych (PKD 80.21.B), Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B), Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30), Bary (PKD 55.40.Z), Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z).

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Jagoda Murczyńska
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy