Siedziba

Adres rejestrowy:

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
58-112 Krzyżowa

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 74 850 03 00

faks: 74 850 03 05

e-mail: sek...@krzyzowa.org.pl, md...@krzyzowa.org.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: fundacja

KRS: 0000084948

REGON: 00583356100000

NIP: 884-00-34-672

Rok powstania: 1990

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000084948. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać numer konta do wpłaty darowizny.

Wizytówka

Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

Fundacja "Krzyżowa" powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie. W czasie II wojny światowej w Krzyżowej, dolnośląskiej posiadłości rodziny von Moltke, spotykała się antyhitlerowska grupa opozycyjna, nazwana później Kręgiem z Krzyżowej. Ryzykując swoje życie, członkowie Kręgu pracowali nad planami odnowienia demokratycznych i opartych na chrześcijańskich wartościach moralnych Niemiec i Europy. Do doświadczeń tych nawiązywała później część opozycji demokratycznej w Polsce i w NRD, a jej opór przeciwko komunistycznej dyktaturze wyrażał się, między innymi, w wolnym dialogu polsko-niemieckim. Prekursorzy Krzyżowej - grupa Polaków, Niemców z NRD i RFN, Amerykanów i Holendrów - odwoływali się do tego dziedzictwa i chcieli w Krzyżowej stworzyć miejsce spotkań. Również dlatego 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, mogła się tu odbyć polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia.

Misja
Krzyżowa jest miejscem, które żyje różnorodnością ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Korzystając ze spuścizny duchowej Kręgu z Krzyżowej, opozycji demokratycznej w Europie Środkowej oraz tradycji polsko-niemieckiego pojednania, Fundacja "Krzyżowa" działa na rzecz pokojowego współżycia narodów, grup społecznych i pojedynczych osób. Za szczególnie ważną uważamy pracę z młodzieżą. Działanie to ma na celu kształcenie ducha odpowiedzialności i otwartości na innych. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Wartości
- Fundacja "Krzyżowa" jest wierna następującym wartościom:
- Fundacja jest zarejestrowaną w Polsce niezależną organizacją pozarządową, działającą na rzecz dobra publicznego.
- Fundacja działa na rzecz Europy, w której przestrzegane są prawa człowieka i zasady demokracji.
- Fundacja tworzy przestrzeń do dialogu, porozumienia i pojednania, w której wzajemne poszanowanie i szacunek mają wielkie znaczenie.
- Działanie Fundacji ma charakter inkluzywny, międzykulturowy, międzyreligijny, jak i zrównoważony ekologicznie.
- Fundacja jest aktywną częścią europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Wspiera umiejętność krytycznej oceny, kompetencje w działaniu i motywację do zaangażowania społecznego.
- Fundacja szanuje i wspiera zaangażowanie swoich pracowników oraz osób społecznie działających na jej rzecz.

Wizja
Fundacja "Krzyżowa" jako uznane w Europie centrum kształcenia w obszarze edukacji międzynarodowej dla młodzieży i dorosłych angażuje się na rzecz porozumienia europejskiego. Pielęgnuje ona i uaktualnia do współczesnych wyzwań historyczną spuściznę pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów. Tworzy przestrzeń do dialogu na temat różnych historycznych doświadczeń i kultur pamięci oraz aktualnych kwestii społeczno-politycznych naszego kontynentu, rozwijając jednocześnie nowe metody pracy dydaktycznej, w tym artystycznej. Integrację europejską postrzegamy jako ciągły proces i odpowiedzialnie go współtworzymy, uwzględniając wspólne wartości i historię. Europa jest dla nas czymś więcej niż Unia Europejska i dlatego aktywnie wspieramy dialog ze wschodnimi sąsiadami UE. Stanowi to istotny wkład do jeszcze lepszego porozumienia między mieszkańcami naszego kontynentu.

Działania Fundacji cechują zaangażowanie, innowacyjność i kreatywność. Zapraszamy Europejczyków do współpracy w Krzyżowej i dla Krzyżowej.

Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego jest właścicielem ośrodka spotkań na terenie byłego majątku rodziny von Moltke w Krzyżowej. Krzyżowa to miejsce spotkań i dialogu.

Pracujemy na rzecz porozumienia europejskiego i wzajemnego poszanowania narodów, społeczności i jednostek. Naszymi doświadczeniami służymy budowie społeczności obywatelskiej w Europie.

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- edukacja dzieci i młodzieży

PRAWA CZŁOWIEKA, SWOBODY OBYWATELSKIE, DEMOKRACJA, PRAWO
- prawa człowieka, swobody obywatelskie, demokracja

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
- pośrednictwo wolontariatu dla organizacji pozarządowych

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- pomoc humanitarna, rozwojowa
- działalność na rzecz integracji europejskiej

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Rafał Borkowski
członek zarządu, dyrektor zarządzający

Monika Kretschmann
członek zarządu, dyrektor zarządzający

Kazimierz Wóycicki
członek zarządu, dyrektor Akademii Europejskiej

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy