Siedziba

Adres rejestrowy:

Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"
Aleja Parku Krajobrazowego 22
84-207 Łężyce

Gmina: Wejherowo

Powiat: wejherowski

Województwo: pomorskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości wizyt osobistych.

Szybki kontakt

tel: 509 432 005

faks:

e-mail: sza...@wp.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000174909

REGON: 19297330500000

NIP: 588-20-71-848

Rok powstania: 2003

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000174909. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Stowarzyszenie "Szansa dla Nas", nr konta: 39 1940 1076 3086 7356 0015 0000

Wizytówka

Stowarzyszenie "Szansa dla Nas"

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich określonych w Statucie inicjatyw w celu zintegrowania społeczności lokalnej, w szczególności poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową, inwestycyjną oraz poprzez udzielanie społeczności Sołectwa pomocy organizacyjnej i materialnej w celu podniesienia standardu życia. Obecnie Stowarzyszenie liczy okolo 150 członków i zrzesza większą część aktualnej ludności Łężyc.

Stowarzyszenie ma na celu przede wszystkim wyrównywanie szans społecznych, dlatego też szczególny nacisk kładzie na umożliwienie rozwoju najmłodszych mieszkańców Sołectwa. Dla nich Stowarzyszenie finansuje np. zakup podręczników szkolnych i paczek świątecznych.

Mieszkańcy mogą także korzystać z finansowanych przez Stowarzyszenie kursów językowych, karnetów na zajęcia sportowe, wynajmowanej sali sportowej, corocznych wycieczek autokarowych, niedzielnych kursów autobusu do kościoła, profilaktycznych oraz pomocy finansowej w indywidualnych przypadkach losowych (w ramach której Stowarzyszenie dotychczas sfinansowało między innymi zakup łóżka rehabilitacyjnego, zakup pieca, koszty specjalistycznej pomocy medycznej itd.).
Głównym darczyńcą Stowarzyszenia jest zakład "Eko Dolina".

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych Stowarzyszenie dotychczas zrealizowało, bądź współfinansowało następujące zadania:
- modernizacja sieci wodociągowej,
- remont budynku świetlicy,
- modernizacja stacji uzdatniania wody,
- budowa placu zabaw,
- zagospodarowanie terenu wokół stawu,
- zagospodarowanie terenu w obrębie przystanku autobusowego oraz wokół krzyży w Łężycach,
- budowa oświetlenia przy drogach gminnych,
- utwardzanie dróg.

Na trwałe do kalendarza sołeckiego weszły już organizowane przez Stowarzyszenie cykliczne akcje i imprezy:
- Dzień Seniora,
- Sprzątanie Łężyc,
- Dzień Rodziny,
- Dzień Dziecka,
- turniej piłki nożnej,
- konkurs na najlepszego ucznia z Sołectwa,
- letni festyn integracyjny,
- zabawa choinkowa dla dzieci,
- zabawa karnawałowa.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w 2003 r. pod nazwą "Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców sołectwa wsi Łężyce". W 2006 r. w wyniku konkursu, nazwę zmieniono na Stowarzyszenie "Szansa dla Nas".

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Liczba członków: 160

Zarząd

Liliana Ulenberg
Skarbnik

Ewelina Oleszko
Członek Zarządu

Katarzyna Wolska
Wiceprezes Zarządu

Ewa Bergmann
Prezes Zarządu

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy