Siedziba

Adres rejestrowy:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Konopnickiej 6
45-004 Opole

Gmina: Opole

Powiat: Opole

Województwo: opolskie

Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.

Jest możliwość wizyt osobistych: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00

Szybki kontakt

tel: 77 402 10 70

faks: 77 466 63 53

e-mail: ts...@tskn.vdg.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Dane rejestrowe

Forma prawna: stowarzyszenie

KRS: 0000017757

REGON: 00451401000000

NIP: 756-16-75-058

Rok powstania: 2001

Organizacja pożytku publicznego od 2004 roku.

Wesprzyj nas finansowo

Przekaż 1% podatku

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1% podatku - wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000017757. Więcej informacji jak przekazać 1% podatku tutaj.

Wpłać darowiznę

Darowiznę możesz odliczyć od dochodu. Więcej informacji jak wpłacić darowiznę tutaj. Dane do przelewu:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, nr konta: 97 1050 1487 1000 0005 0342 4046

Wizytówka

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Celem Towarzystwa jest wzmacnianie życia kulturalnego mniejszości niemieckiej, rozwój niemieckojęzycznego i dwujęzycznego szkolnictwa w regionie, jak również wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np. domy spotkań, biblioteki, szkoły, przedszkola.

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Obszary działań

KULTURA, SZTUKA, TRADYCJA
- muzyka
- teatr
- film
- taniec
- literatura, czasopisma
- ochrona zabytków, dziedzictwo, tradycja narodowa
- animacja społeczno-kulturalna
- edukacja kulturalna
- organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych: świąt, festiwali, festynów

EDUKACJA, WYCHOWANIE
- prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego

ROZWÓJ LOKALNY
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA
- działalność na rzecz integracji europejskiej
- partnerstwa międzynarodowe, wymiana doświadczeń

Odbiorcy działań

Sprawozdania

Działalność gospodarcza i odpłatna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Organizacja posiada w sumie 330 koła DFK, 48 Zarządów Gminnych i 7 Zarządów Powiatowych.

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Dom Współpracy Polsko Niemieckiej.

Ludzie

Liczba członków: 45000

Zarząd

Rafał Bartek
Przewodniczący TSKN, dyrektor biura

Zuzanna Donath-Kasiura
Sekretarz, Zastępca dyrektora

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Asia Hassa
administrator

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy