Siedziba

Adres rejestrowy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Brzezińska 21
41-404 Mysłowice

Gmina: Mysłowice

Powiat: Mysłowice

Województwo: śląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 32 223 85 85

faks: 32 223 85 85

e-mail:

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy