Siedziba

Adres rejestrowy:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Wałbrzyska 15
58-100 Świdnica

Gmina: Świdnica

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Brak informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Szybki kontakt

tel: 74 851 50 30, 74 851 50 15, 74 851 50 22

faks:

e-mail: pz...@pzon-swidnica.pl kliknij adres e-mail, aby zobaczyć go w całości

Internet

Dane rejestrowe

Typ placówki: zespół ds. orzekania o niepełnosprawności

KRS:

REGON:

NIP:

Rok powstania:

Wizytówka

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Najnowsze wiadomości na ngo.pl

Najnowsze ogłoszenia na ngo.pl

Obszary działań, odbiorcy działań

Sprawozdania

Struktura

Jednostki nadrzędne:

Jednostki podrzędne:

Przynależność do związków, porozumień, sieci:

Ludzie

Zarząd

Administratorzy profilu w bazy.ngo.pl

Grantodawcy, donatorzy, sponsorzy